GK Question on Units of Measurement in Marathi | मोजण्याची एकके

GK Question on Units of Measurement in Marathi

केल्विन, सेल्सिअस व फॅरनहाइट ही काय मोजण्याची एकके आहेत?तापमान न्यूटन हे कशाचे एकक आहे?बल (फोर्स) ज्यूल हे कशाचे एकक आहे?ऊर्जामापन विजेचा दाब / विभवांतर कशात मोजले जाते?व्होल्ट भिंगाची शक्ती (भिंगाक) कशात मोजली जाते?डायॉप्टर विद्युतधारा मोजण्यासाठीचे एकक काय असते?अँपियर General Knowledge Questions on Chemistry (रसायनशास्त्र) कुलोम हे काय मोजण्यासाठीचे एकक आहे?विद्युतप्रभार विद्युत चुंबकीय लहरी कोणत्या एककात […]

GK Question on Units of Measurement in Marathi | मोजण्याची एकके Read More »

,