General Knowledge Questions on Physics in Marathi (भौतिकशास्र)

General Knowledge Questions on Physics in Marathi

न्यूटनचा गतीचा पहिला सिद्धांत कशाशी संबंधित आहे?जडत्व मोकळा टांगलेला चुंबक कोणत्या स्थितीत स्थिर राहतो?दक्षिण-उत्तर रंगांच्या तीव्रतेतील फरक कोणत्या उपकरणाद्वारे मोजला जातो?कलरीमीटर (वर्णमापी) तापमानातील बदलाची नोंद कोणत्या उपकरणाद्वारे घेतली जाते?थर्मोग्राफ (तापमानलेखक) शरीराचे अंतर्गत अवयव पाहणे, तपासणे कोणत्या उपकरणाद्वारे केले जाते?एंडोस्कोप दुधाची सापेक्ष घनता मोजणारे उपकरण कोणते?लॅक्टॉमीटर (दुग्धतामापक) हृदयाचे ठोके मोजणारे उपकरण कोणते?स्टेथोस्कोप GK Questions on Literature […]

General Knowledge Questions on Physics in Marathi (भौतिकशास्र) Read More »