Chimni chi Goshta Marathi | चिमणी ची गोष्ट

chimni chi goshta marathi

बे एक बे, बे दुने चार, शेत माझे हिरवे हिरवे गार. बे सक बारा, बे नवे अठरा. शेतावर आला गार गार वारा. बे एक बे बे दाही वीस, उडत आले चिमणीचे पीस. शेतात पडले चिमणीचे पीस. घरटे बनवायला चिमणीने उचलले पीस. चिमणीचे घरटे बनले झाडावर, चिव चिव करते पिल्ले शेतावर. मनोहर, कोकण तू पाहिलास का? […]

Chimni chi Goshta Marathi | चिमणी ची गोष्ट Read More »

,