3 उत्कृष्ट मराठी गोष्टी | Marathi Goshti for Kids | Excellent Marathi Goshti

marathi goshti for kids

खूप शिका मोठे बना (Marathi Goshti for Kids) दौलतपूर नावाचे एक खेडे आहे. तेथे गौतम नावाचा मुलगा राहतो गौतम आज फौजदार झाला गावकरी गौतम चे कौतुक करीत आहेत. कौतुकाचं कारणही तसच आहे. गौतमचे आई वडील खूप गरीब आहेत. शिक्षणासाठी ते गौतमला काहीही मदत करू शकले नाहीत. गौतमला खूप शिकवायचे होते. मग तो एका फौजदाराच्या घरी […]

3 उत्कृष्ट मराठी गोष्टी | Marathi Goshti for Kids | Excellent Marathi Goshti Read More »

,